Quy Định mới về Khối Lượng Container trong Xuất Nhập Khẩu.

A. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

I.Trường hợp container được giao cho cảng bằng đường bộ, sà lan

1, Cân xác nhận khối lượng toàn bộ của container để có Bản xác nhận khối lượng toàn bộ của container - VGM.

2, Khách hàng cung cấp VGM cho nhân viên cảng hoặc khai báo VGM trực tiếp trên trang Eport của cảng.

Lưu ý: Container không có VGM hoặc có khối lượng toàn bộ vượt quá khối lượng toàn bộ ghi trên vỏ container (Max gross Weight) sẽ không được tiếp nhận vào cảng

 .

II. Trường hợp container đóng hàng tại kho hoặc bãi trong cảng

1, Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ cân của cảng để có VGM.

2, Khách hàng cung cấp VGM cho bộ phận điều độ đóng hàng để cập nhật lên hệ thống quản lý container của cảng.

Lưu ý:

- Container không có VGM hoặc có khối lượng toàn bộ vượt quá Max Gross Weight (M.G.W) sẽ không được xếp lên tàu.

- Container được cung cấp VGM sau thời điểm tàu cắt máng sẽ không đủ điều kiện xếp lên tàu đã đăng ký.

B. ĐỐI VỚI NƠI LƯU TRỮ CONTAINER DO HÃNG TÀU MỞ RA (ICD)

I. Trường hợp container được chuyển từ ICD về cảng bằng đường bộ

1, Inland Container Depot - ICD cung cấp cho tài xế “Phiếu đăng ký làm hàng hạ bãi chờ xuất”.

2, ICD khai báo VGM trực tiếp trên trang Eport của cảng hoặc cung cấp VGM khi đưa container đến cảng.

II. Trường hợp container được chuyển từ ICD về cảng bằng sà lan

1, Trước khi xếp hàng lên xà lan, ICD cung cấp cho thuyền trưởng danh sách container có bổ sung VGM và Max Gross weight (M.G.W).

2. ICD gửi email Danh sách container nhập sà lan cho Phòng điều hành vận tải – SNPL.

Lưu ý:

- Container có VGM mới được xếp lên sà lan để chở đến các cảng thuộc hệ thống của TCSG.

- Container không có VGM sẽ không được dỡ vào cảng.

- Container có VGM vượt quá M.G.W sẽ không được vận chuyển.

- Container được cung cấp VGM sau thời điểm tàu cắt máng sẽ không đủ điều kiện xếp lên tàu đã đăng ký.

C. ĐỐI VỚI HÃNG TÀU

I. Trường hợp container hàng nhập tàu

1, Hãng tàu hoặc Đại lý cung cấp Container discharge list cho cảng theo quy định hiện hành; trong đó có thêm cột khai báo VGM.

2, Cảng cập nhật VGM lên hệ thống quản lý.

Lưu ý: 

- Cảng chỉ thực hiện dỡ container khi có VGM.

- Số liệu VGM là cơ sở để cảng lập kế hoạch dỡ container khỏi tàu, kế hoạch xếp tàu, xếp sà lan, kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ.

II. Trường hợp container hàng xuất tàu

1, Sau khi có VGM từ khách hàng, hệ thống sẽ gửi số liệu VGM cho hãng tàu.

2, Hãng tàu sẽ chốt số liệu VGM, cập nhật vào Danh sách container xuất tàu và cung cấp cho cảng hoặc thuyền trưởng để lập kế hoạch xếp tàu.

Lưu ý:

- Cảng chỉ căn cứ vào số liệu VGM trên Danh sách container xuất tàu do hãng tàu cung cấp mà không cần kiểm tra, so sánh lại với VGM từ khách hàng, ICD.

- Cont không có VGM hoặc có VGM vượt quá Max gross weight sẽ không được xếp lên tàu

- Container được cung cấp VGM sau thời điểm tàu cắt máng (Closing Time) sẽ không đủ điều kiện xếp lên tàu đã đăng ký.

- Đối với container hàng trung chuyển: VGM để lập kế hoạch xếp lên tàu nối là VGM do hãng tàu hoặc đại lý cung cấp trong Danh sách container nhập tàu của của tàu chở container đến cảng. Hãng tàu hoặc đại lí hãng tàu của tàu nối có trách nhiệm chốt VGM của các container trung chuyển trong danh sách container xuất tàu cho cảng để cảng và thuyền trưởng hoặc người đại diện của thuyền trưởng lập kế hoạch xếp tàu.

D. ĐỐI VỚI CẢNG

1, Phương thức gửi VGM cho hãng tàu: qua EDI hoặc Excel File.

2, Thời điểm cảng gửi VGM là thời điểm hệ thống quản lý container của cảng gửi báo cáo EDI hoặc báo cáo Excel File theo chu kỳ truyền dữ liệu thống nhất riêng giữa cảng và từng hãng tàu

3, Cảng chỉ xếp container lên tàu khi container có VGM.

4, Khối lượng container theo cân của cảng (nếu có) sẽ được gửi cho hãng tàu để tham khảo.

5, Cảng cung cấp dịch vụ cân xác nhận VGM đối với container đóng hàng tại kho hoặc bãi trong cảng hoặc đối với các trường hợp container đã hạ bãi nhưng cần xác minh lại VGM..

 

Theo Thông báo đình kèm của Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn và Hướng dẫn việc tuân thủ quy định sửa đổi bổ sung của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển của Bộ giao thông vận tải.

 Quý khách hàng xin vui lòng xem & tuân thủ quy định này – hiệu lực bắt đầu từ 01.07.2016.

0932171636

0896444466